Skip to main content

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp.

 

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 03/9/2020, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội gồm 92 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm 25 thủ tục, thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã gồm 12 thủ tục thuộc các lĩnh vực: Người có công, Bảo trợ xã hội, Phòng, chống tệ nạn xã hội, Lao động, tiền lương, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động.

 

Tại Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 10/9/2020, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp gồm 146 thủ tục. Trong đó, có 119 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 27 thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Sở (do Phòng  Công  chứng  số  1 thực hiện). Các thủ tục này thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Nuôi con nuôi, Chứng thực, Bồi thường nhà nước, Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Luật sư, Tư vấn pháp luật, Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Trọng tài thương mại, Giám định tư pháp, Công chứng, Đấu giá tài sản, Trợ giúp pháp lý, Hoà giải thương mại, Quốc tịch./.

 

Phương Linh