Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo khai thác, sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc khai thác, sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, (Công văn số 3754/VP-KGVX, ngày 15/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, CSDL đã được đầu tư trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện đối với các phần mềm, CSDL còn hạn chế trong quá trình sử dụng. Đề xuất xây dựng các hệ thống, phần mềm, ứng dụng mới cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

 

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kết nối liên thông các hệ thống thông tin, CSDL./.

 

Khánh Ly