Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, (Công văn số 1142/UBND-KGVX, ngày 18/9/2020).

 

Ảnh minh họa.

 Nguồn: ncov.moh.gov.vn

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh quán triệt sâu sắc, tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng. Tập trung thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại, giao thương quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp có tính chất “Ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh bãi bỏ ngay các quy định của UBND tỉnh không phù hợp. Rà soát, cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó khi dịch bệnh quay trở lại, tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tình huống dịch bệnh. Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác cách ly y tế người nhập cảnh tại các khách sạn có thu phí, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng. Tiếp tục truyền thông về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép./.

 

Khánh Ly