Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số: 110/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2020).

 

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Tổ giúp việc gồm 19 thành viên, do đồng chí  Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng; các thành viên Tổ giúp việc là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Công Thương  và lãnh au các phòng, ban của các cơ quan liên quan.

 

Tổ giúp việc có nhiệm tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh và đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 166/QĐ-BCĐ ngày 24/12/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn./.

 

Hằng Chi