Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1790/QĐ-UBND, ngày 11/9/2020).

 

New Picture.png
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nguyên tắc phối hợp: Đảm bảo tính kịp thời, thống nhất giữa quản lý ngành, lĩnh vực từ tỉnh tới cơ sở gắn với việc quản lý theo địa bàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo quy định, không làm ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ của mỗi bên; đảm bảo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quy chế này và Quy chế làm việc của Hai bên; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Một số nội dung phối hợp gồm: Tham mưu ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông; trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trong tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, văn bản pháp luật; trong quản lý hoạt động và công tác thông tin báo cáo, xử lý, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, khuyến nông./.

 

Bích Diệp