Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021

Hội đồng Giải báo chí tỉnh vừa có Quyết định số 55/QĐ-HĐGBC, ngày 16/9/2020 ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021.

 

Họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh

Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 là giải báo chí được trao vào dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2021), nhằm tôn vinh, trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

Tác giả tham gia Giải báo chí là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải.

 

Các loại hình báo chí được xét trao thưởng gồm báo (tạp chí) in, báo (tạp chí) điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Tác phẩm được trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2020.

 

Thời gian nhận tác phẩm trước ngày 28/02/2021. Địa chỉ tiếp nhận tại Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

 

Thùy Linh