Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (công văn số: 3789/VP-KGVX ngày 17/9/2020).

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19;  UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 và tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Hằng Chi