Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020)

Chỉ đạo triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020; chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh; tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020; Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2020 – 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.