Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ra Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 16/9/2020). 

 

(Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Trưởng Ban Chỉ đạo)

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối kinh tế ngành, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Phó Trưởng ban thường trực.

 

Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị và trưởng các phòng ban trực thuộc: Văn phòng Ban An toàn giao thông, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn. Mời Lãnh đạo:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên tham gia Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Cơ quan trường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh là Sở Giao thông vận tải.

 

Nhiệm vụ của Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

Hoàng Loan