Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021

UBND tỉnh Chỉ thị toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021, (Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 14/9/2020).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý GD các cấp. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, GD phổ thông, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của GD thường xuyên, GD dân tộc, tăng cường GD đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác GD thể chất cho học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ ĐT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý GD, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở GD. Hội nhập quốc tế. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động GD&ĐT. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Đồng thời, triển khai các nhóm giải pháp cơ bản: Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về GD&ĐT, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GD&ĐT. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý GD, đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD&ĐT. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT. Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng GD. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT.

 

Khánh Ly