Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2020 (Công văn số 1124/UBND-THNC, ngày 14/9/2020).

 

pccc.png
Diễn tập PCCC tại chợ Đông Kinh (baolangson.vn)

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư TW Đảng, Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng; phát động, tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2020, tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở.

 

Cùng với đó, tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH, xây dựng tin bài, phóng sự đăng phát rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC trên các tuyến phố, trục đường chính. Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, có nguy hiểm cháy, nổ cao, tiến hành ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH, đồng thời làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, sự cố, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả xảy ra trong mùa mưa bão.

 

Thùy Linh