Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” (Kế hoạch số 157/KH-UBND, ngày 14/9/2020).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một số nội dung triển khai thực hiện: Quán triệt, triển khai thực hiện và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí và Hội Nhà báo tỉnh; hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, quản lý hoạt động báo chí và Hội Nhà báo tỉnh, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền với các cơ quan báo chí, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội nhà báo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động báo chí, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và người làm báo, góp phần động viên, khích lệ người làm báo tích cực hoạt động và đóng góp vào phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam./.

 

Bích Diệp