Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Công điện số 6153/CĐ-BNN-TY ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng (Công văn số 3737/VP-KT, ngày 14/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện trên và các nội dung, nhiệm vụ UBND tỉnh yêu cầu tại Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/6/2019 về phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025, Công văn số 81/UBND-KTN ngày 05/02/2020 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung theo quy định.

 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra, tuần tra, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ phía bên kia biên giới vào nội địa Việt Nam./.

 

Bích Diệp