Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (Kế hoạch số 43/KH-HĐPH, ngày 10/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Cụ thể, thành lập 02 đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; kết quả thực hiện, việc bố trí và sử dụng kinh phí thực hiện công tác này, thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL; đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2020./.

 

Bích Diệp