Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 15/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành có liên quan trong tổ chức triển khai, thi hành Nghị định.

 

Công an tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2020/NĐ-CP đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng, thu thập, cập nhật số liệu, thông tin, tình hình, kết quả thi hành án hình sự của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý. Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 59/2020/NĐ-CP./.

 

Bích Diệp