Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chương trình số 158-CTr/TU, ngày 10/9/2020).

 

 

New Picture.png

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Chương trình nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

Thùy Linh