Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ (Công văn số 1102/UBND-NC ngày 10/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, giao Sở Nội vụ làm đầu mối liên lạc với Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chọn mẫu điều tra xã hội học; giám sát việc phát, thu phiếu và phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học, hoàn thiện hồ sơ theo thời gian yêu cầu của Bộ Nội vụ.

 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện tốt các hoạt động điều tra xã hội học đảm bảo trung thực, khách quan, phản ánh sát chất lượng thực tế cung ứng dịch vụ công, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức có nhận thức đầy đủ, chính xác về những nỗ lực của tỉnh trong công tác cải cách hành chính thời gian qua và mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2020./.

 

Ngọc Khánh