Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2020 – 2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1765/QĐ-UBND, ngày 10/9/2020 phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021.

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021 là 940 chỉ tiêu, trong đó Cấp tỉnh: 84 chỉ tiêu,  Cấp huyện: 856 chỉ tiêu. (Chi tiết xem tại đây)

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện xét tuyển, phê duyệt danh sách lao động hợp đồng; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Bộ luật Lao động, các văn bản chỉ đạo về quản lý, sử dụng hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và đúng theo số lượng, cơ cấu đã được phê duyệt.

 

Chế độ tiền lương trả cho lao động hợp đồng được xác định tương quan đối với công chức, viên chức có cùng trình độ, vị trí việc làm theo quy định hiện hành. Thực hiện nghiêm việc ký hợp đồng, chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 801/UBND-NC ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Hoàng Loan