Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải về việc thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh (Công văn số 3667/VP-KGVX, ngày 10/9/2020).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT tại Công điện số 7423/CĐ-VPCP ngày 08/9/2020, Công văn số 3455/BGDĐT-CSVC ngày 08/9/2020. Theo đó, thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT tại công văn số 64/BGDĐT-CSVC về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh; tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường nhất là trong mùa mưa bão, lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên; kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

 

Thùy Linh