Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động, làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND, ngày 07/9/2020 phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động, làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp y tế năm 2020.

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế năm 2020 là 432 chỉ tiêu, trong đó tuyến tỉnh 77 chỉ tiêu, tuyến huyện 285 chỉ tiêu, tuyến xã 70 chỉ tiêu.

 

Sở Y tế thực hiện xét tuyển, phê duyệt danh sách lao động hợp đồng, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện hợp đồng lao động theo đúng quy định tại Bộ luật Lao động, các văn bản chỉ đạo về quản lý, sử dụng hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của UBND tỉnh và đúng theo số lượng, cơ cấu đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm việc ký hợp đồng, chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 801/UBND-NC ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh.

 

Thùy Linh