Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (Công văn số 1093/UBND-KGVX, ngày 09/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khẩn trương thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trên các đường phố, tuyên truyền bằng xe Thông tin lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình các cấp, trên trang thông tin điện tử, màn hình LED, trên fanpage của cơ quan, đơn vị; thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị.... Thời gian thực hiện cao điểm tập trung từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020./.

 

Bích Diệp