Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020

Nhằm đánh giá đánh giá toàn diện tình hình triển khai và những kết quả nổi bật đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020 (Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 08/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hội nghị dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2020 tại Trung tâm Hội nghị The Pride. Hội nghị có sự tham dự của trên 150 đại biểu gồm đại biểu Trung ương, tỉnh, các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân được khen thưởng và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020.

 

Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định những kết quả nổi bật đã đạt được, thông qua Hội nghị còn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó, thảo luận, đề xuất các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2021 -2030. Đồng thời Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; phân công nhiệm vụ các sở, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc Hội nghị tổng kết. Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Hội nghị tổng kết phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, tiết kiệm, trang trọng, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; mang lại hiệu quả trong việc tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, người dân tham gia Chương trình tổng thể CCHC trên địa bàn tỉnh./.

 

Ngọc Khánh