Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 (Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 07/9/2020).

 

Hình ảnh tại buổi Lễ giao nhận quân tại huyện Đình Lập tháng 02/2020

Yêu cầu: UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2021 theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các thông tư, hướng dẫn thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối.

 

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các ban, ngành địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra địa bàn được phân công, nắm chắc mọi tình hình kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu./.

 

Bích Diệp