Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc

UBND tỉnh vừa ra quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. (Quyết định số 1747 /QĐ-UBND ngày 08/9/2020). 

 

(Đồng chí Dương Xuân Huyên, Chủ tịch Hội đồng)

Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng là các đồng chí đại diện lãnh đạo, trưởng phòng các sở, ngành, đơn vị liên quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh. Cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng xét tuyển là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định hồ sơ, danh sách ứng viên đăng ký xét tuyển tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc; đảm bảo các ứng viên trúng tuyển là các ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc năm 2020./.

 

Hoàng Loan