Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương di chuyển nhà ở, thực hiện tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải

Công trình Hồ chứa nước Bản Lải

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương di chuyển nhà ở, thực hiện tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải, (Công văn số 3535/VP-KT, ngày 01/9/2020).

 

Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các hộ dân phải di chuyển chỗ ở khẩn trương xác định địa điểm tái định cư, làm nhà ở mới phục vụ công tác di dời theo đúng tiến độ UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản đã ban hành. Cần có biện pháp cụ thể, quyết liệt đối với các hộ gia đình thuộc diện di dời tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn để tuyên truyền, vận động, triển khai các giải pháp cần thiết bảo đảm tiến độ di dời các hộ dân theo chỉ đạo./.

 

Khánh Ly