Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020)

Giải thể Chốt số 03 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 31 tại huyện Đình Lập, Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X); Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, UBND cấp huyện; Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp dự án thủy điện Khánh Khê hê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp dự án thủy điện Khánh Khê; Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.