Skip to main content

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tết Trung thu năm 2020

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tết Trung thu năm 2020 ( Công văn số 1084/UBND-KGVX, ngày 07/9/2020).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án tổ chức tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bảo đảm an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được đón tết Trung thu tại cộng đồng vui vẻ, an toàn, lành mạnh. Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số,…; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, thực phẩm phục vụ tết Trung thu, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

 

Thùy Linh