Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giải thể Chốt số 03 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 31 tại huyện Đình Lập

Ảnh minh họa

UBND tỉnh quyết định giải thể Chốt số 03 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 31 (địa điểm km104+700, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập) tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập 03 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 05/9/2020 (tại Quyết định số 1734/QĐ-UBND, ngày 05/9/2020).

 

Bích Diệp