Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, (Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 03/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chủ yếu: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Rà soát, kiến nghị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai, trong đó, chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội, đến năm 2025 có 100% các khu vực ngầm tràn, khu vực thường xuyên bị ngập sâu, vùng nguy cơ cao được lắp đặt các thiết bị cảnh báo, hướng dẫn. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực và ứng dụng khoa học công nghệ.

 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai để thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này.

 

Khánh Ly