Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 ( Kế hoạch số 151/KH-UBND, ngày 04/9/2020).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh thành lập 02 đoàn kiểm tra thực tế việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tại cấp xã (mỗi huyện, thành phố lựa chọn từ 01-02 xã) và làm việc tại hội trường với UBND các huyện, thành phố để nghe báo cáo. Thời gian kiểm tra trong tháng 09/2020. Mục đích kiểm tra để nắm tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND từ khi ban hành đến thời điểm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh các nội dung chính sách không phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp./.

 

Bích Diệp