Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ. (Công văn số: 3609/VP-KT, ngày 04/9/2020).

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, tăng cường công tác quản lý, sử dụng phạm vi đất dành cho thoát nước dọc các tuyến đường bộ, ưu tiên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị; không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phạm vi đất dành cho lối thoát nước ra sông, suối, ao, hồ, kênh, mương và hệ thống tiêu thoát nước; thu hồi việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Thực hiện kiểm tra, rà soát yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác nằm dọc hoặc gần khu vực đường bộ phải đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp với hệ thống thoát nước của đường bộ.

 

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra và yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng cống thoát nước tại các vị trí đấu nối theo đúng hồ sơ được cấp phép đối với các trường hợp đã được cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu, đường nhánh được đấu nối vào đường chính đã xây dựng.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ủng hộ việc thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng đất dành cho thoát nước./.

 

Hoàng Loan