Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 21/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020.

 

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Đoàn kiểm tra do Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Trường đoàn. Các thành viên là lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường.

 

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra các nội dung về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

 

Phương Linh