Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 25/8/2020).

 

Ảnh minh hoạ (Trung tâm PVHCC tỉnh)

Theo đó, phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện gồm 50 TTHC với tổng thời gian cắt giảm 372/1.128 ngày, tỷ lệ cắt giảm 32,95%.

 

Cụ thể, cắt giảm thời hạn giải quyết 37 TTHC cấp tỉnh, tổng thời gian cắt giảm 281/845 ngày,tỷ lệ cắt giảm: 33,27%; cắt giảm thời hạn giải quyết 13 TTHC cấp huyện, tổng thời gian cắt giảm 91/284 ngày,tỷ lệ cắt giảm: 31,98%./.

 

Phương Linh