Skip to main content

Thủ tướng phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1336/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

 

Ảnh minh họa (Internet)

Mục tiêu nhằm phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, huy động sự tham gia của người cao tuổi, các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 95% các tỉnh, thành phố trong cả nước có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, có ít nhất 3.000 câu lạc bộ mới được xây dựng với 150.000 thành viên, trong đó có hơn 100.000 là người cao tuổi; có ít nhất 70% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh…

 

Các hoạt động của đề án gồm: tập huấn kỹ thuật, tài liệu để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện Đề án; xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; truyển thông, nâng cao nhận thức; huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhân rộng và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tăng cường hợp tác quốc tế.

 

Thùy Linh