Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công nhận 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

UBND tỉnh Công nhận 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020 tại Quyết định số 1705/QĐ-UBND, ngày 03/9/2020.

 

Bao gồm: Xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn; Xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng; Xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; Xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng; Xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình; Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình; Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình; Xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình; Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình; Xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình; Xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình./.

 

Hoàng Loan