Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

UBND tỉnh thông báo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, (Thông báo số 427/TB-UBND, ngày 12/8/2020).

 

Theo đó, các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 14 và 15/8/2020). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

 

Các cơ quan, đơn vị dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí công cộng khác theo kế hoạch trong 02 ngày Quốc tang. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí công cộng khác trên địa bàn trong 02 ngày (ngày 14 và 15/8/2020)./.

 

Khánh Ly