Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

 

Ảnh minh hoạ

Theo đó, có 03 TTHC mới ban hành gồm: Quyết định chủ trương đầu tư chương trình,  dự  án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương  tiếp  nhận  khoản  hỗ  trợ ngân sách chung do UBND cấp tỉnh là cơ quan chủ quản; Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp  nhận  khoản  hỗ  trợ ngân sách có mục tiêu.

 

04 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: Lập,  thẩm  định,  quyết  định đầu tư chương trình,  dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản; Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn  ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm; Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại; Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương tình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng.

 

Chi tiết danh mục các TTHC xem tại đây.

 

Phương Linh