Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020

Ảnh minh họa

UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020 (Quyết định số 1507/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020).

 

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm, đơn vị sự nghiệp tuyển dụng được phê duyệt; thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2020./.

 

Bích Diệp