Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh, (Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 06/8/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan,  tổ chức, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn về những nội dung mới của Bộ luật Lao động qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động và công tác quản lý nhà nước về lao động.

 

Theo đó, Kế hoạch triển khai quán triệt, phổ biến nội dung mới của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động cho các đối tượng là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, cán bộ công đoàn các cấp, người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác nhân sự của các doanh nghiệp Nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Lao động cho các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện lồng ghép với việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp./.

 

Khánh Ly