Skip to main content

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, (Quyết định số 1505/QĐ-UBND, ngày 06/8/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu là hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp (DN) và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa thành phố và các huyện về mức độ phát triển TMĐT. Xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua ứng dụng TMĐT, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN và năng lực canh tranh của tỉnh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Phấn đấu đến năm 2025, đạt được các mục tiêu: Về quy mô thị trường TMĐT có 50% người tiêu dùng (NTD) trên địa bàn thành phố và 20% NTD trên địa bàn các huyện tham gia mua sắm trực tuyến. Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ: Thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT đạt 50%, 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng TMĐT có hóa đơn điện tử. Về ứng dụng TMĐT trong DN: 80% website TMĐT có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến, 50% DN tiến hành hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT, 40% DN tham gia hoạt động TMĐT trên các ứng dụng di động, 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với NTD, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán và cho phép NTD thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực TMĐT, nâng cao năng lực và kỹ năng cho nguồn nhân lực thực hiện TMĐT./.

 

Khánh Ly