Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (NLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030 (Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 10/8/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu chung là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho NLĐ, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng chống bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2030, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp liên ngành. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực chuyên môn về công tác vệ sinh lao động, nghiệp vụ y tế lao động, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. Tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật y tế và tin học hóa, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe NLĐ. Đảm bảo các nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Chương trình và hợp tác quốc tế.

 

Đối tượng thực hiện là các cơ sở lao động, người sử dụng lao động và NLĐ trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi và lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế./.

 

Khánh Ly