Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND tỉnh

Ảnh minh họa

UBND tỉnh quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020).

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020./.

 

Bích Diệp