Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh có Công văn số 42/PCTT-VP, ngày 05/8/2020 về việc rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh.

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố theo dõi thường xuyên các bản tin, dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch bệnh Covid-19 qua các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ y tế để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn hai mục tiêu kép nêu trên. Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương khi có dịch bệnh xảy ra, trong đó rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế tập trung; huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân; xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung, các bệnh viện; lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp; tăng cường chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, thông tin về thiên tai.

 

Thùy Linh