Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

UBND tỉnh triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 04/8/2020).

 

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM), các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp pháp, an toàn, di cư trái phép, mua bán người…) bằng các hình thức đa dạng; nâng cao năng lực cán bộ các cấp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ người di cư, đặc biệt là nhóm đặc thù phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số; tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu, nắm bắt thông tin về tình hình, cơ chế, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề di cư./.

 

Bích Diệp