Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

UBND tỉnh vừa chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Công văn số 936/UBND-KT, ngày 04/8/2020).

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đến thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định; hướng dẫn có hiệu quả các doanh nghiệp trong việc lập dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; hướng dẫn triển khai có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp về các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng chương trình, thực hiện chương trình khuyến công và phát triển thương mại điện tử, xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ…; đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn về chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến thành lập doanh nghiệp; tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động, nhu cầu thành lập doanh nghiệp của các hộ kinh doanh trên địa bàn và hướng dẫn tiếp cận đất đai các cụm công nghiệp trên địa bàn./.

 

Bích Diệp