Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số: 1495/QĐ-UBND, ngày 06/8/2020).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó: Lĩnh vực Bưu chính (06 TTHC) bao gồm: Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Lĩnh vực lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (02 TTHC) bao gồm: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Hằng Chi