Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ra Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 05/8/2020). 

 

(Đồng chí Dương Xuân Huyên, Trưởng Ban Chỉ đạo)

Ban Chỉ đạo do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Phó trưởng Ban. Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Hải quan tỉnh và các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện Biên giới.

 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc theo Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và các nhiệm vụ theo phân công, chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương liên quan./.

 

Hoàng Loan