Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

UBND tỉnh vừa ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. (Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 04/8/2020). 

 

(Đồng chí Nguyễn Long Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo)

Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó trưởng Ban Thường trực; các Phó trưởng Ban Chỉ đạo là các đồng chí: Nông Phương Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Cao Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo và các Trưởng, Phó phòng các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Tại Quyết định cũng thành lập Tổ thư ký ban chỉ đạo gồm 02 đồng chí thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Sở Giáo dục và Đào đạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo./.

 

Hoàng Loan