Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về  tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, (Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 04/8/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 49, thực hiện chính sách hình sự nhân đạo đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

 

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong kế hoạch chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp, có chính sách phù hợp, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo UBND thực hiện công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện chính sách trợ giúp khác theo quy định của pháp luật./.

 

Khánh Ly