Skip to main content

Thành lập Tổ phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Lạng Sơn vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, (Quyết định số 93/QĐ-BCĐ, ngày 03/8/2020)  

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Tổ phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là Tổ trưởng. Đồng chí Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo là Tổ phó.

 

Các thành viên là lãnh đạo các khoa, phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Phòng chống bệnh truyền nhiễm,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thuộc Sở Y tế, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Tổ phòng chống dịch COVID-19 có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi và các thí sinh dự thi để kịp thời phát hiện các trường hợp F0, F1, F2 (nếu có) và xử lý theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2832/BGDDT-QLCL ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình với Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi vào 16 giờ 00 hằng ngày, kể từ ngày 03/8/2020 cho đến khi kết thúc Kỳ thi.

 

Tham mưu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bố trí phòng thi, Điểm thi, nhân lực dự phòng, kịp thời tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến các cấp độ dịch bệnh để bảo đảm Kỳ thi được an toàn về mọi mặt. Xây dựng các phương án về phòng chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi và triển khai thực hiện.

 

Khánh Ly